8. Den feministiska slagsidan

Marywollstonecraft

Den moderna feminismen har en stor del av sitt ursprung i 1700- och 1800-talens frihetstankar initierade av den franska revolutionen. Ur dessa tankar om människors lika värde som föddes under upplysningsperioden, kom den självklara idén att detta även borde inkludera kvinnor. På så vis kom den första byggstenen i den feministiska rörelsen att läggas. Starkt förenklat kan tankarna beskrivas som kravet på utökade rättigheter för kvinnan inom samhällets alla områden.

Mary Wollstonecraft, kvinnorättskämpe 1759-1797 (Source: Wikimedia)

Rätten till makt

Den patriarkala samhällsstruktur som genom årmiljonerna varit en förutsättning för människans och andra primaters framgångsrika utveckling, har inneburit en rollfördelning som inskränkt kvinnors självbestämmande och reducerat männen till levande sköldar.
Medan kvinnor betraktats som omyndiga, har män skickats till fronten och offrats så snart yttre hot närmat sig. Med denna skyldighet att ansvara för samhällets och familjens säkerhet, följde även plikten att leda och stå till svars för familjens handlingar, dvs även kvinnans. I den mån denna plikt kan beskrivas som makt, har den fallit på mannens lott, till priset av rollen som familjens enda straffmyndige.

Denna samhällsordning har varit hård och grym mot i synnerhet män, fast biologiskt sett framgångsrik för gruppen. Även de mest guldkantade, sofistikerade och jämställda samhällena återgår till de mer primitiva och ursprungliga samhällsformerna i tider av oro, allvarliga kriser och krig. Kvinnorna drar sig då tillbaka i skydd och skjuter åter männen framför sig till sitt beskydd. Eftersom dessa mekanismer bygger på uråldriga instinkter, kommer vi sannolikt att få leva med dem under mycket lång tid framöver.

Vad som är viktigt att inse är att sann jämställdhet mellan könen, dvs tanken att män och kvinnor tilldelas samma rättigheter och skyldigheter liksom samma bördor och belöningar, endast fungerar i ett samhälle i fred och utan allvarliga konflikter. Dessutom krävs att samhället betraktar båda könen som lika värda och att man motverkar varje tendens hos kvinnor och män att falla tillbaka i sina uråldriga biologiska roller, dvs att både kvinnor och män ser kvinnor som mest skyddsvärda och män som förbrukningsbara.

Feminismens slagsida

Lopsided_tree_-_geograph.org.uk_-_607169_recoloredEnligt ovanstående, är det lätt att inse att feminismen är ett fenomen som i huvudsak berör de mätta och välbärgade och de som lever i en relativt skyddad tillvaro där man kan unna sig att kontemplera över en utopisk sann jämställdhet. Det är därför föga överraskande att feminismens förgrundsgestalter just kommit från de mer förmögna familjerna och övre samhällsklasserna. Endast i denna tillvaro, befriad från svält, kamp och hot om ond bråd död, kan drömmen frodas om en värld där social könsneutralitet och oinskränkt individuell frihet råder.

Så kom alltså feminismen att börja sin resa in i framtiden. Men eftersom den byggde på de privilegierade och välbärgade kvinnornas perspektiv, saknades helt insikten om och förståelsen för vanliga kvinnors och framförallt vanliga mäns livssituation och behov. Ur ett jämställdhetsperspektiv, hade feminismen således en allvarlig slagsida från starten. Vi kommer senare att se att denna slagsida kvarstår idag och kommer att orsaka en ofrånkomlig kollaps av hela det feministiska paradigmet.

Idén om det styrande patriarkatet

Befriade från vanliga människors vedermödor, dvs blinda för det verkliga livets kamp om överlevnad, kunde de första feministerna lätt få för sig att alla män tillhörde samma styrande klass som deras välmående och välmanikyrerade fäder. På samma sätt kunde feminister som under sin barndom bevittnat våldsamma fäders övergrepp mot mödrar och syskon, komma till liknande slutsatser. Iden föddes att hela samhället var organiserat så att män överordnades kvinnor och att denna struktur var djupt rotad, så att män kunde åtnjuta fördelar på kvinnors bekostnad. Man trodde även att män genom interna möten och överenskommelser, såg till att upprätthålla denna struktur för en fortsatt exploatering av kvinnorna. Exempel på detta antogs bl.a. vara att ge kvinnor lägre lön och tilldela dem barnpassning och hushållsarbete samt att hålla dem i beroendeställning så att de hölls tillgängliga för mannens sexuella tillfredsställelse.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s