3. Manliga och kvinnliga egenskaper

I tidigare artikel talas allmänt om olika kvinnliga och manliga egenskaper. Det kan därför vara lämpligt att poängterar att det oavsett kön och egenskap, förekommer en viss variation både mellan och inom könen. Vare sig vi talar om kroppslängd, bröststorlek, skäggväxt eller andra egenskaper kan vi förutsätta att dessa varierar inom båda könen. Förenklat kan man beskriva andelen av populationen som har en viss egenskap med nedanstående kurvor.

MänKvinnor_normförd_1
Diagram 1, exempel på fördelningen av en godtycklig egenskap inom populationen

Som syns av diagram 1, fördelas populationen så att flest individer förekommer vid kurvtopparna och minst antal vid de låga kurvpartierna. Tittar vi på den ytterst godtyckliga egenskapen manlighet och kvinnlighet, ser vi att det inom gruppen kvinnor förekommer allt från normalt manligt till extremt kvinnligt. Vad som däremot är viktigt är att inse att ytterst få kvinnor är vad som kan betraktas som normalt manliga och få är extremt kvinnliga. Man skulle i detta godtyckliga fall kunna säga att variationen inom ex. gruppen kvinnor är större än mellan grupperna män och kvinnor. Detta betyder däremot inte att det därmed saknas skillnader mellan könen, en åsikt som ofta framförs i dessa sammanhang. Däremot kan man i detta fall säga att en liten andel av gruppen män och kvinnor delar samma mått av denna egenskap, se det överlappande området.

Exempel på fördelning av egenskapen kroppslängd

Trots att ovanstående diagram inte representerar någon klart definierad och verklig uppmätt egenskap, kan fördelningen av många egenskaper inom populationen beskrivas på liknande vis. Tittar vi på kroppslängd, kan fördelningen se ut enligt diagram 2 nedan.

MänKvinnor_kroppslängdDiagram 2, exempel på fördelningen av kroppslängd hos gruppen kvinnor och män, data från USA

Som framgår av diagram 2, ser vi att beträffande kroppslängd uppvisar gruppen kvinnor mindre variation än män, dvs större andel av gruppen finns samlad kring kurvans mitt än hos män. Vi ser också att skillnaden mellan kvinnors och mäns medellängd är ca 15 cm och att ett relativt stort överlapp föreligger.

Att generalisera kvinnor och män är aldrig helt korrekt eftersom verkligheten i likhet med diagram 1och 2, visar att stor variation förekommer inom könen. Trots detta kan en generalisering i många fall vara motiverat då andelen av populationen med viss egenskap är tydligt samlade i två åtskilda grupper.

Påståendet att kvinnor generellt är kortare än män, är således helt korrekt med stöd av ovanstående data.

Påståendet att ”det förekommer långa och korta individer både bland kvinnor och män”, är visserligen också ett korrekt påstående men används ofta i andra sammanhang som ett retoriskt knep för att försöka påskina att det inte finns någon egentlig skillnad mellan könen.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s