2. Den förbrukningsbara mannen

Som nämnt i tidigare artikel, har mannen i likhet med många andra djurarters hanar, tilldelats de största riskerna och tyngsta bördorna. Detta har medfört att män förbrukats d.v.s. skadats och dött i betydligt större utsträckning än kvinnor. Av samma skäl har kvinnan tilldelats en mindre utsatt och mindre riskfylld roll för att i säkerhet kunna tillgodose sina egna och eventuella barns behov.

Större risker och kortare liv

Det tydligaste resultatet av att mannen ses som förbrukningsbar är att han lever ett kortare liv än kvinnan. Anledningen till att han dör tidigare är säkerligen mångfacetterad men beror naturligtvis på att han lever ett för människan sämre liv, mer slitsamt och som tidigare nämnts mer riskutsatt.800px-US_Navy_030328-M-0000X-005_Kuwaiti_firefighters_fight_to_secure_a_burning_oil_well_in_the_Rumaila_oilfields
Män släcker oljebrand i Kuwait, (Source: Wikimedia)

Mannen dominerar helt i fysiskt krävande och riskabla arbeten som exempelvis:
gruvarbetare, skogshuggare, lantbrukare, byggnadsarbetare, brobyggare, tunnelgrävare, transportarbetare, högspänningsmontör, stålverksarbetare, takläggare, plåtslagare, avfallshanterare, polis, brandman, fiskare, stenhuggare, sprängare, betongarbetare, armerare mm. Listan kan av naturliga skäl göras mycket längre.

Män dominerar även bland de tio mest stressfyllda yrkena som är:
yrkesmilitär, general, brandman, pilot, pr-konsult, Vd, fotojournalist, nyhetsreporter, taxichaufför och polis. (Källa: Careercast.com) On the prowlStridspilot, en av de 10 mest stressfyllda yrkena (Source: Wikimedia)

Fler arbetsplatsolyckor med dödlig utgång

Män dör oftare i arbetsrelaterade skador. Statistik visar att:
Mellan 1955 och 1964 dog 3514 män och 67 kvinnor i arbetsolyckor, dvs ca 52 gånger fler män dog än kvinnor.
Mellan 1965-1974 dog 28 gånger fler män än kvinnor.
Mellan 1975-1984 dog 22 gånger fler män än kvinnor.
Mellan 1985-1994 dog endast 6 gånger fler män än kvinnor p.g.a. att Estoniakatastrofen drabbade fler kvinnor än män (93 resp. 50).
Mellan 1995-2004 dog 11 gånger fler män än kvinnor.
Mellan 2005-2010 dog 12 gånger fler män än kvinnor. (Källa: Arbetsmiljöverket).
Anm. (Trots det faktum att det på arbetsplatser för varje död kvinna dör 12 män, har regeringen 2012 satsat extra på kvinnors arbetsmiljö).Många skogsarbetare skadas
Skogsarbetare, en riskutsatt grupp (Source: Sveriges Radio)

Titanic och synen på mannens människovärde

Det mest klassiska exemplet på samhällets syn på mannen som förbrukningsbar är statistiken över antalet överlevande och döda vid Titanic’s förlisning, en process som tog 2 timmar och 40 minuter innan fartyget sjönk. Man hade vid detta tillfälle god tid på sig att gallra och prioritera bland passagerna och besättningen, vilket också utfördes med följande utfall:
Bland passagerarna överlevde 72% av kvinnorna, 50% av barnen och 16% av männen.  Det faktum att betydligt fler kvinnor överlevde än barn, är stötande men svårtolkat och kanske kan förklaras av framtida forskning. Totalt, dvs inklusive besättning dog 1357 av 1680 män (81%) och 110 av 434 kvinnor (25%). (Källa: http://www.icyousee.org/titanic.html)?????????????????????????Titanics förlisning, (Source: Wikimedia)

Ovanstående var exempel på statistik, dvs mätbara data som tydligt visar på effekten av samhällets syn på mannen som förbrukningsbar.

Orsaken är som tidigare beskrivits, biologisk och har nedärvts i form av instinkter för att främja kvinnans säkerhet, behov och intressen, och därigenom den forntida människans överlevnad. Som kan ses av nämnda statistik, drabbas dessvärre även den nutida mannen på ett sätt som rimmar illa med modern syn på könen som jämställda.

Eftersom vi här talar om nedärvda instinkter som lägger grunden för vår attityd och spontana (instinktiva) känslomässiga reaktioner, är det osannolikt att denna grundläggande syn försvinner inom överskådlig framtid. Om inget görs kommer samhällets, kvinnors och mäns manssyn, fortsätta favorisera kvinnans säkerhet, behov och välmående. Samma föråldrade instinkter kommer att få både män och kvinnor att först och främst se kvinnan som mest drabbad, stressad, hotad, sjuk, utsatt, utlämnad, undervärderad, underbetald, frustrerad, olycklig, svag och av störst skyddsbehov. Även i de fall mätbara data tyder på motsatsen.

Självmord bland män och kvinnor

Ur tillgänglig statistik av antalet självmord bland personer i olika åldersgrupper från 15 år och äldre 2011 i Sverige, kan följande utläsas. (Källa: Karolinska Institutet)Swedish suicide statistics 2011_2

Statistiken visar att ca 2.5 gånger fler män tar sitt liv än kvinnor. Även denna statistik tyder på att män verkligen upplever livet som mer outhärdligt än kvinnor. Världsstatistiken pekar på liknande förhållande med i medeltal 3.7 gånger fler män än kvinnor som tar sitt liv. (Källa: WHO).

Skygglappar som bärs av hela samhället

Våra föråldrade instinkter hindrar oss att se klart och tydligt när män drabbas särskilt hårt. Även i de fall vi borde se allt klart och tydligt, bär vi på ett känslomässigt filter eller skygglappar som stänger ute mannens lidande och släpper igenom kvinnans. Ett tydligt exempel på detta är vår ofta uteblivna medkänsla vid synen av en bänk fylld med manliga uteliggare jämfört med den plötsliga sympati vi känner när vi ser en enda kvinnlig dito. Ser vi en manlig uteliggare med hund, tenderar vår empati snarare att riktas mot hunden än mot mannen.Hemlös man med hund
Hemlös man med hund i sin tillfälliga bostad (telefonkur), (Source: Wikimedia)

I en situation av extrem fara eller hot, exempelvis vid en brand, översvämning eller annan katastrof, räddas alltid kvinnor i första hand. Valet sker automatiskt oavsett om en man eller kvinna är beslutsfattare. Män har lärt sig att de i dessa situationer kommer i sista hand och är ofta hänvisade till att klara sig själva.Ach_bitte_sitzt_meinHut_gut_cropped_800px
Kvinna räddas från brand, (Source: Wikimedia)

Pojkar och flickor uppfostras efter olika värdeskalor

Både pojkar och flickor omges i störst utsträckning av kvinnor, både i hemmet, på dagis och i skolan. I barnens feminiserade värld vilar det således ett stort ansvar på kvinnan, eftersom det i huvudsak är kvinnor som uppfostrar och formar våra barn. Vi kan se att redan som unga, lär sig pojkar att deras sorg, smärta, gråt och oro helst bör hållas för sig själv och att de gör bäst i att lära sig uthärda och vara starka.

Crying_boy_cropped_2Gråtande pojke, (Source: Wikimedia)

Detta skapar män som har svårt att uttrycka, förstå och hantera sina egna känslor och lidande men är desto känsligare för kvinnors. Det outtalade budskapet blir naturligtvis att deras känslor, lidande och välmående inte är av lika stor betydelse som flickors. Allt detta stämmer väl överens med den förhistoriska människans behov av manlighet, men förser den moderna mannen med föråldrade egenskaper som riskerar ge upphov till en missanpassad och i modern tid dysfunktionell samhällsmedborgare.

På motsatt sätt ges den unga flickan en särbehandling som gör henne uppmärksam på sina egna känslor och behov. Hon lär sig att hon är viktig och värdefull, att hennes kroppsliga och känslomässiga välmående är av största betydelse för omvärlden men att hon är svag och bör söka beskydd. Detta ger upphov till en självupptagen kvinna, ständigt på jakt efter trygghet, resurser, beskydd och botemedel för upplevda verkliga eller inbillade kroppsliga, känslomässiga och andliga svagheter. Det introverta, självupptagna och näst intill solipsistiska perspektivet resulterar i att kvinnor i större utsträckning än män ägnar sig åt spirituella, andliga och metafysiska aktiviteter. New Age, spådom och olika typer av måbra-kurser befolkas nästan uteslutande av kvinnor.

womyn spectrumSpirituell kvinna, (Source)

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s